Facebook @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  Twitter @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  LinkedIn @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  Pinterest @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  Instagram @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  YouTube @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com 

 

Bumerang - Yazarkafe
Çevrimiçi : 1
Search Engine


Stresin İş Hayatımıza Etkisi

Profesyonel Satıcının Hakları » Stresin İş Hayatımıza Etkisi

TT:Stresin İş Hayatımıza Etkisi

Gerçek şu ki, hepimiz, varlığımızın bir parçası olarak stresi yaşıyoruz. Bu, örneğin konuşmasından önce bir konuşmacının ya da yarışmadan önce bir atletin yaşadığı gibi olumlu, seferber edici, enerji veren bir yapıcı bir stres olabilir. Ya da bir muhtemel müşterinin beklenmeyen, tatsız bir yanıtı ya da bir buz parçası üzerinde ayağımızın aniden kayması gibi paniklememize ve bir an için donup kalmamıza yol açan olumsuz, duraklatıcı bir stresle karşı karşıya kalabiliriz. Bazen karşılaştığımız stres kısa süreli ve ılımlı bir gerilim ya da gerginlik yaşamamıza yol açar. Bu güzeldir, yaptığımız işe heyecan ve zevk katar. Bir olay, bir olayın beklenmesi, hatta geçmişteki bir olayın düşünsel planda yeniden yaşanması geçici bir endişeli ve sinirli reaksiyona, bir gerginliğe ya da rahatsızlığa yol açabilir. Başka durumlarda, yavaş yavaş yerleşen ve sonra hep kalan ciddi, güçsüzleştirici stresler yaşarız. Bunlar düşünme, yaratma, problem çözme, yemek yeme, uyuma, gülme, sevme ve genel olarak hayatı en tatlı, hoş yanlarıyla bir bütün olarak yaşama yeteneklerimizi ortadan kaldırır. Ve bu en iyilerimizin başına gelir.

Stresin ekonomik sonuçları vardır ve bunlar büyüktür. İş stresinin toplam maliyeti değişik biçimlerde ortaya çıkar: azalan üretkenlik, devamsızlık ve artan sağlık harcamaları. Kesin rakamları ortaya koymak zordur, ama 18 Nisan 1988’de Business Week’de yayınlanan bir makaleye göre, üstesinden gelinemeyen iş stresinin ABD ekonomisne etkisi 150 milyar dolardır; bu hemen hemen dış ticaret açığına eşittir.

Gelecek Şoku’nun yazarı Alvin Toffler ve diğerleri uygarlık, teknoloji ve yaşam tarzındaki gittiçe artan değişim hızının, doğuştan sahip olduğumuz uyum sağlama, değişimle birlikte değişme, kim ve nasıl olmak istiyorsak ona yönelme ve yapmak istediğimizi yapma yeteneklerimizi vergilendirdiğini öne sürüyorlar. Birçok insanın doğuştan sahip olduğu uyum gösterme yeteneklerinin kısıldığını görmekte olması, günümüzde tartışılmaz bir gerçektir. Burada bulacağınız teknik, fikir, beceri, felsefe ve ipuçlarını kullanarak, birçok insanın hayatına düzen ve neşeyi geri getirdiği de eşit derecede bir gerçektir.

Bu araçların bir kısmı tepeler kadar yaşlıdır, ama altın kadar değerlidir. Diğerleri inanılmaz ölçüde basittir. Bir kısmı itikat niteliği taşır, bir kısmı is, dürüstçe söylemek gerekirse, henüz deney aşamasındadır. Hepsi de, doğru durumda, doğru zamanda ve doğru biçimde kullanıldığında başarılı sonuç vermiştir. Amacımız; hayatınızdaki streslerle başa çıkmada, etkilerini asgariye indirmede, uyumlaştırma ve kontrol etmede doğru yolu bulmanıza yardımcı olmak ve böylece hayatın gerçek işine geçmenizi, yani olmak istediğinizi olmanızı sağlamaktır.

 

 

Diğer Yararlı Yazılarımız :

 

En Çok Okunan Yazılarımız :