Sizin İçin Hangi İş Uygun?

TT: Sizin İçin Hangi İş Uygun?

Her üniversite mezununun kafasında aynı soru var. Hangi işte çalışabilirim?

CHalilOzdemir.com'un 500 bin üniversite mezunu çalışanlar üzerinde yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de genellikle orman mühendisliği, jeofizik ve jeoloji gibi jenerik bölümlerden mezun olanlar, bölümleri dışında iş alanlarını tercih ediyor. Çalışma ekonomisi, işletme, hukuk gibi bölüm mezunları ise alanlarıyla bağlantılı mesleklere yöneliyor. Bölümler göre en gözde pozisyonları belirledik.

 

BÖLÜMLER HANGİ POZİSYON UYGUN HANGİ ŞİRKETLER UYGUN
Bankacılık Muhasebe, finans uzmanı, bankacılık fonksiyonları, (krediler, teftiş, hazine, v.b.) Firmaların finans ve muhasebe depertmanları, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı bankalar
Basın yayın Medya satınalma ve planlama, metin yazarlığı, muhabirlik, müşteri ilişkileri, program yapımcılığı, reklam, halkla ilişkiler uzman pozisyonları Medya kuruluşları, reklam ajansları, halkla ilişkiler firmaları, firmaları halkla ilişkiler veya reklam departmanları
Beslenme ve diyetetik Diyetisyen, beslenme uzmanı Sağlık yaşam merkezleri, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Bilgisayar mühendisliği Yazılım mühendisi, yazılım uzmanı, yönetim bilgi sistemleri uzmanı, web tasarımcı, bilgi işlem uzmanı, sistem analisti, veritabanı yöneticisi Firmaların bilgi işlem departmanları, bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Bilgisayar programcılığı Network/altyapı uzmanı, sistem analisti, veritabanı yöneticisi Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Biyoloji Biyolog, laborant, klinik araştırma uzmanı, eğitmen, medikal danışman, ruhsatlandırma uzmanı, çevre sağlığı uzmanı Laboratuarlar, eğitim kurumları, ilaç sektöründe faaaliyet gösteren firmalar
Büro yönetimi Ofis yöneticisi, sekreter Ofis yöneticisi ve sekreter ihtiyacı olan her türlü firma
Coğrafya Coğrafya öğretmenliği, harita mühendisliği Eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları
Çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler Endüstriyel ilişkiler uzmanı, idari işler uzmanı, insan kaynakları uzmanı, bordro sorumlusu Kamu kuruluşları, firmaları insan kaynakları departmanları
Ekoloji Ekoloji uzmanı, çevre mühendisi Üretim firmaları, denetim kuruluşları
Ekonometri Bütçe ve planlama uzmanı, risk yönetimi uzmanı, bankacılık fonksiyonları, iktisadi araştırmalar uzmanı, müşteri ilişkileri yönetimi uzmanı, pazar araştırma uzmanı İktisadi kuruluşlar, pazar araştırma firmaları, finans sektöründe faaliyet gösteren bankalar
Ekonomi Denetçi, iktisadi araştırmalar uzmanı, bankacılık fonksiyonları, muhasebe ve finans pozisyonları Sigorta, menkul değerler firmaları, denetim firmaları, finans sektöründe faaliyet gösteren bankalar
Elektrik mühendisliği Bakım/onarım mühendisi, Ar-Ge uzmanı, satış mühendisi, saha mühendisi, fabrika yönetimi, üretim planlama uzmanı, kalite kontrol uzmanı, teknik danışmanlık Elektrik sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Elektrik-elektronik mühendisliği Bilgi teknolojileri uzmanı, sistem yöneticisi, web tasarımcı, network uzmanı, yazılım uzmanı Firmaların bilgi işlem departmanları, elektrik-elektronik, bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Elektronik mühendisliği Bilgi teknolojileri uzmanı, Ar-Ge uzmanı, yazılım uzmanı, sistem yöneticisi Firmaların bilgi işlem departmanları, elektronik, bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Elektronik ve haberleşme mühendisliği Elektronik ve haberleşme mühendisi, satış mühendisi Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Endüstri mühendisliği Endüstri mühendisi, kalite güvence uzmanı, insan kaynakları uzmanı, lojistik uzmanı, süreç geliştirme uzmanı Firmaların organizasyon planlama, süreç geliştirme, insan kaynakları departmanları, üretim firmaları, lojistik firmaları
Felsefe Eğitmen, araştırmacı, iletişim, halkla ilişkiler Araştırma firmaları, reklam, halkla ilişkiler firmaları
Fizik Eğitmen, Araştırma görevlisi, sistem yöneticisi, bilgisayar programcılığı Eğitim kuruluşları, araştırma kuruluşları, firmaların bilişim teknolojileri departmanları
Gazetecilik Reklam ve halkla ilişkiler firmalarındaki medya ilişkileri pozisyonları, medya kuruluşlarında çeşitli fonksiyonlar İletişim departmanları, basın, firmaların reklam departmanları, halkla ilişkiler
Gıda mühendisliği Gıda mühendisi, Ar-Ge uzmanı, medikal danışman, üretim sorumlusu, kalite kontrol uzmanı Gıda sektörüne yönelik çalışan firmalar, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Grafik-grafik sanatlar Medya kuruluşlarında B15, reklam ajanslarında grafik-tasarım uzmanı Halkla ilişkiler firmaları, reklam ajansları, basın sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Halkla ilişkiler Halkla ilişkiler firmalarındaki müşteri ilişkileri, metin yazarlığı pozisyonları, medya planlama, medya firmalarındaki çeşitli pozisyonlar, firmalarda reklam ve halkla ilişkiler uzmanı pozisyonu Medya firmaları, halkla ilişkiler firmaları, firmaların halkla ilişkler departmanları
Hukuk Avukat, hukuk danışmanı, firma içi avukat, yönetim danışmanlığı, endüstriyel ilişkiler uzmanı Firmaların hukuk departmanları, serbest avukatlık büroları
İç mimarlık İç mimar, proje yöneticisi, gayrimankul geliştirme uzmanı Mimarlık büroları, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firmalar
İletişim Reklam, müşteri ilişkileri, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, editörlük, gazetecilik Medya firmaları, firmaların iletişim departmanları, halkla ilişkiler firmaları
İnşaat mühendisliği Gayrimenkul geliştirme, satış, pazarlama, proje yönetimi, saha mühendisi Firmaların inşaat ve emlak departmanları, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar
İstatistik Pazar arşatırma, risk yönetimi, iktisadi araştırmalar, bilgisayar programcılığı Finansal firmalar, araştırma firmaları
İşletme İş geliştirme, stratejik planlama, lojistik, denetim, satış pazarlama uzmanı, mali işler uzmanı, dış ticaret, insan kaynakları, portföy yöneticisi, bütçe planlama Firmaların insan kaynakları, mali işler, satış pazarlama departmanları, denetim firmaları, finansal firmalar
İşletme mühendisliği Üretim planlama, lojistik, CRM Üretim, lojistik firmaları
Jeofizik mühendisliği Jeofizik mühendisi, saha mühendisi, satış pazarlama, satış mühendisi Jeofizik alanında faaliyet gösteren firmalar
Kimya Kimyager, Ar-Ge uzmanı, kalite kontrol sorumlusu, laborant, üretim mühendisi, satış mühendisi, ruhsatlandırma uzmanı Kimya, tekstil, boya, kozmetik gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, ilaç firmaları
Maden mühendisliği Maden mühendisi, Ar-Ge uzmanı, saha mühendisi, üretim planlama Madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Makine mühendisliği Makine mühendisi, üretim planlama, bakım/onarım mühendisi, Ar-Ge uzmanı, kalite kontrol ve güvence uzmanı, teknik danışman Üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Maliye Vergi yönetimi, muhasebe, finansman, bütçe planlama, denetim uzmanı, idari işler Kamu kuruluşları, denetim firmaları, finansal firmalar, firmaların muhasebe ve mali işler departmanları
Matematik Eğitmen, sistem yöneticisi, bilgisayar programcısı, sisitem analizi/tasarımı, network uzmanı Eğitim kuruluşları, firmaların bilişim teknolojileri departmanları
Meteoroloji Meteorolog, araştırma görevlisi Kamu kuruluşları, medya firmaları
Psikoloji Psikolog, eğitim sorumlusu, insan kaynakları uzmanı, organizasyon ve kalite uzmanı, reklam ve halkla işilkiler uzmanı Firmaların insan kaynakları departmanları, reklam ve halkla ilişkiler firmaları, hastaneler, klinikler
Radyo, sinema ve televizyon Medya firmalarında çeşitli pozisyonlar, reklam ve halkla ilişkiler firmalarındaki medya ilişkileri pozisyonları Reklam ajansları, medya, halkla ilişkiler firmaları, firmaların reklam veya halkla ilişkiler departmanları
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık Psikolojik danışman, araştırma görevlisi, insan kaynakları uzmanı, reklam ve halkla ilişkiler uzmanı Eğitim kuruluşlarında rehberlik departmanları, firmaların insan kaynakları, reklam ve halkla ilişkiler departmanları, reklam veya halkala ilişkiler firmaları
Reklamcılık Reklam, medya planlama, metin yazarlığı, halkla ilişkiler uzmanı Reklam ajansları, medya firmaları, halkla ilişkiler firmaları, firmaların medya ilişkileri departmanları
Sanat tarihi Eğitmen, araştırma görevlisi, müze görevlisi Müzeler, eğitim kuruluşları
Sigortacılık Sigorta danışmanı, finansal danışman, satış departmanları sorumlusu, teknik, hasar, reassürans, aracılık yüklenimi Finansal kuruluşlar, sigorta sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Sosyoloji Sosyolog, eğitim sorumlusu, insan kaynakları uzmanı, reklam ve halklailişkiler uzmanı, organizasyon ve kalite uzmanı Kamu kuruluşları, araştırma firmaları, firmaların insan kaynakları departmanları, reklam ve halkla ilişkiler firmaları, perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Şehir ve bBölge Planlama Şehir planlayıcısı, gayrimenkul geliştirme uzmanı Kamu kuruluşları, perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Tarih Eğitmen, araştırma görevlisi, arşiv sorumlusu, muhabir Eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları, araştırma firmaları
Tekstil Ar-Ge uzmanı, üretim planlama, satış pazarlama, kalite kontrol ve kalite güvence uzmanı Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Tıp Hekim, medikal danışman, firma içi hekim Klinikler, hastaneler, poliklinikler, ilaç firmaları, özel sektör
Turizm ve otelcilik Acenta personeli, otellerin yiyecek, içecek, satış, ön büro ve housekeeping departmanları, müşteri hizmetleri Acentalar, kamu kuruluşları, turizm sektöründe faaliyet gösteren oteller
Türk dili ve edebiyatı Eğitmen, muhabir, editörlük, metin yazarlığı, halkla ilişkiler uzmanı Eğitim kuruluşları, medya firmaları, reklam ve halkla ilişkiler firmaları
Uçak mühendisliği Uçak mühendisi, Ar-Ge uzmanı, proje yöneticisi, üretim planma, kalite kontrol, bakım/onarım uzmanı Üretim firmaları, havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Uluslararası ilişkiler Dışişleri personeli, ihracat pazarlama uzmanı, ithalat ihracat operasyonları Dış İşleri Bakanlığı, firmaların ithlat ihracat departmanları, dış ticaret firmaları
Uluslararası Ticaret Dış satınalma uzmanı, ithalat ihracat operasyonları, ihracat pazarlama uzamnı, lojistik uzmanı Dış ticaret firmaları, firmaların ithalat ihracat departmanları, lojistik firmaları
Veterinerlik Veteriner, klinik araştırma uzmanı, kalite güvence uzmanı Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar, hayvan hastaneleri, veterinerlik
Yönetim bilgi sistemleri MIS uzmanı, sistem analizi/tasarımı, sistem yöneticisi, network uzmanı, bilgi teknolojileri yönetimi Firmaların bili işlem departmanları, bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar
Ziraat mühendisliği Ziraat mühendisi, Ar-Ge uzmanı, üretim sorumlusu Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar
En çok istenen makaleler

 

En çok okunan makaleler

 

 

 

Bu site Yatırıma Uygun Arsa | Arazi | Tarla | Bahçe, Kariyer, Online Oyunlar ve Bahis Tanıtımı, Yeni Elektik Üretim Sistemi Projesi, Geleceğin Projeleri ve Güncel Olaylar hakkında içerikler ve bilgiler paylaşmaktadır.
Designed by @chalilozdemir     DMCA.com Protection Status     Script logo