Facebook @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  Twitter @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  LinkedIn @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  Pinterest @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  Instagram @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  YouTube @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com 

 

Bumerang - Yazarkafe
Çevrimiçi : 1
Search Engine


Loch Ness Canavarı

Hayaletler, Hayaller ve Şaşırtıcı Görüntüler » Loch Ness Canavarı

TT:Loch Ness Canavarı

Bir maden arayıcısı bana bir gün Loch Ness canavarının özellikleri hakkında bilgi verdi (Ona kalırsa bu canavardan iki tane varmış.). Anlattıklarını tamamladıktan sonra ben gitmek üzere ayağa kalkınca sözlerine şunları eklerdi.

«Bu bölgeyi çok iyi bilirim. Çünkü Batı Avrupa’nın en büyük yeraltı nehri denize buradan dökülür.»

Tabii bunun üzerine tekrar yerime oturdum.

Adamın anlattıklarına göre Paris’in altından bir yeraltı nehri geçiyormuş. Üstelik bu nehir Sen nehrinden bile daha büyükmüş. Nehir bazı yerlerde yeryüzüne çıktığı ve denizlere nisbetle nüve değişiklikleri gösterdiği halde jeologlar ve mühendisler bunu bir çeşit yeraltı denizi sayıyorlar. Adam «Bilim, mantığın tanımadığı ölçülere sahiptir, bunlar bazı kavramlarla ispat edilir» diye anlatıyordu. Nehrin Paris’ten önce ve sonra nasıl aktığını kesinlikle belirlemişti. Teorilerinin doğruluğunu araştırmak için teklif ettiği yerlerde yapılan sondajlarda su bulunuyordu.

Böylesine büyük bir yeraltı nehrinin nereden gelip nereye gittiğini anlamak için nehri büyük haritalarla işaretlemişti.

O, bu nehrin İngiltere ile Avrupa’nın birbirlerine bağlı ve İrlanda’nın bir yarımada olduğu tarih öncesi zamanlardan kaldığına inanıyordu (Haritaya bakılırsa İngiltere’nin Güney kıyısının Fransa’nın kıyısına ne kadar uyduğu kolayca görülür.). O zamanlar Sen nehri şimdiki İskoçya ve İrlanda kıyılarından denize dökülen çok geniş bir akarsu olmalıydı. Konuştuğum adam bu nehrin bir kısmının hala 800 ila 1200 metre derinlikte aktığını ileri sürüyor. Ona göre bu akarsu Manş Denizi’nin, Güney-Batı İngiltere’nin ve İrlanda Denizi’nin bir kısmının altından geçerek İskoçya ve İzlanda’nın akarsularıyla karışıyor. Arkadaşım bu esrarengiz nehrin kaynağını ararken araştırmaları onu İsviçre sınırına kadar sürüklemişti.

İşte tesdüfler de burda başlıyor.

Kaynağı İşviçre’de Jura dağ kitlesinde olan bu nehir İskoçya’daki Jura Adası yakınlarında dipten denize açılmaktadır.

Bir diğer tesadüf. Nivernais yakınlarında Morvan dağlarının altından geçen nehir İskoçya’da da Morven ve Inverness civarından geçer.

Hepsi bu kadar değil.

Jura Adası İskoçya’da bir sıra mağaranın yanında yer alır. Loch Ness de bunlardan biridir. Bilindiği gibi Jura’da eski efsaneler, - kaynaklarda, nehirlerde ve göllerde yaşayan canavarlar, harika hayvanlar ve uçan yılanlar hakkında - çok boldur.

Fransız Jura’sında ise bu canavarlardan biri Vouivre adıyla bilinir. Bugün bile bu hayvan hakkında çok garip ve hoş hikayeler anlatılır. Söylendiğine göre Vouivre kimseye zararı dokunmayan, iyi huylu bir hayvandır. Loch Ness canavarı hakkında da aynı şeyler anlatılır. Bütün bunlar tesadüf müdür? Buna inanabilmek isterdim. Jura Adasının bu ismini nereden aldığını sorduğum zaman Glasgow Belediyesinde bana bu adın kökünün eski İskandinav uygarlığında olduğunu ve Jura’nın harika hayvan anlamına geldiğini söylediler.

 

 

 

Diğer Yararlı Yazılarımız :

 

En Çok Okunan Yazılarımız :