Kullanım Koşulları

TT: Kullanım Koşulları

1. PORTAL KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini https://chalilozdemir.com (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "PORTAL" kullanmaktan vazgeçiniz. "PORTAL" sahibi bu "PORTAL" da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "PORTAL" ve "PORTAL" kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "PORTAL"ın sahibi C.Halil Özdemir (Bundan böyle kısaca "CHO" olarak anılacaktır). "PORTAL" da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler "CHO" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "PORTAL" da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "PORTAL"a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "CHO" "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "PORTAL" da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "CHO" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "PORTAL" hizmetlerinden yararlanan ve "PORTAL"a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" 10.02.2020 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; "PORTAL" kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "CHO" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü iş birliğininde ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE : "CHO" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.chalilozdemir.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI : "PORTAL"a ve/veya "CHO VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "PORTAL" üzerinden "PORTAL" içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden "PORTAL", dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "PORTAL" da yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. CHO ARAYÜZÜ : CHO tarafından oluşturulan içeriğin KULLANICILAR tarafından görüntülenebilmesi ve "CHO VERİTABANI"ndan sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "CHO"ye ait olan tasarımlar içerisinde "PORTAL" üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. CHO VERİTABANI : "PORTAL" dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "CHO"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

3.CHO HİZMETLERİ

3.1. "CHO" tarafından "CHO VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından "PORTAL" üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "CHO VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve "PORTAL" üzerinden "CHO"ye ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "CHO" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "CHO" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "CHO"nun yetkisi dahilindedir. "CHO" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. CHO PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla "PORTAL" üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın, "PORTAL" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. "PORTAL", "REKLAM VEREN" tarafından "CHO VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "CHO", "KULLANICI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3. "KULLANICI" "PORTAL" dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "CHO" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "PORTAL" dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "REKLAM VEREN"ler tarafından oluşturulan "İÇERİK"lerden dolayı "CHO"nun, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "CHO" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "CHO" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. "KULLANICI"lar ve "REKLAM VEREN"ler, "CHO"ye "PORTAL" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "CHO", "KULLANICI"lar ve "REKLAM VEREN"ler tarafından "CHO"ye iletilen veya "PORTAL" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar ve "REKLAM VEREN"ler, "PORTAL" dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "CHO"nun ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "CHO", "PORTAL" dahilinde sunulan hizmetleri ve "PORTAL" dahilinde erişilen "İÇERİK"leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "CHO", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. "KULLANICI"lar ve "REKLAM VEREN"ler, "CHO"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "CHO" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "CHO" tarafından yapabilir. "CHO" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "REKLAM VEREN"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "REKLAM VEREN"e aittir.

4.9. "KULLANICI"lar, "PORTAL" dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "REKLAM VEREN" veya "CHO"nun ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10. "PORTAL" üzerinden, "CHO"nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "PORTAL" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "CHO"nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.11. "PORTAL" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "CHO VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "CHO VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1) deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak CHO tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.12. "PORTAL" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "CHO"nun yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "CHO"nun gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.13. "PORTAL" üzerinden yayınlanan içeriklerin, "CHO ARAYÜZÜ"nün "CHO"nun yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.14. "PORTAL" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "CHO"nun yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "CHO" sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.15. "PORTAL" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriklerde yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "CHO"nun yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.16. "CHO VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "CHO"nun yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu "PORTAL" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "PORTAL"ın (sınırlı olmamak kaydıyla "CHO VERİTABANI", "CHO ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "CHO"nun telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "CHO"ye ait ve/veya "CHO" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.

"KULLANICI"lar, "CHO" hizmetlerini, "CHO" bilgilerini ve "CHO"nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "CHO"nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde "CHO" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "CHO"nun telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde "CHO" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "CHO"; "CHO" hizmetleri, "CHO" bilgileri, "CHO" telif haklarına tabi çalışmaları, "CHO" ticari markaları, "CHO" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"CHO", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Portal Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "PORTAL"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Portal Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "CHO" işbu "Portal Kullanım Koşulları" ve "Gizlilik Politikası"ından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "CHO" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "CHO"nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "CHO"nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bursa Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" "CHO" tarafından "PORTAL" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "REKLAM VEREN"ler, işbu sözleşme hükümlerini "PORTAL" kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "CHO", dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "PORTAL" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

En çok istenen makaleler

 

En çok okunan makaleler

 

 

 

Bu site Yatırıma Uygun Arsa | Arazi | Tarla | Bahçe, Kariyer, Online Oyunlar ve Bahis Tanıtımı, Yeni Elektik Üretim Sistemi Projesi, Geleceğin Projeleri ve Güncel Olaylar hakkında içerikler ve bilgiler paylaşmaktadır.
Designed by @chalilozdemir     DMCA.com Protection Status     Script logo