Güvenlik Soruşturması Formu Nereden Alınır?

TT: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Nereden Alınır?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu nedir, araştırma neden yapılır? Formu nerede bulabiliriz ve nasıl doldururuz? 

Yeni düzenlemeye göre, kamuya alınacak kişilerde istenen genel şartlara "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılmış olmak" şartı eklendi. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması nedir? Kamu dairelerinde ve belediyelerde taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya alınması ile ilgili başvuru süreci başlamıştır.

676 sayılı OHAL kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında KHK (Kanun Hükmünde Kararname)'nin 74.üncü maddesi ile, 657 sayılı Kanunun 48.inci maddesinde düzenlenen devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlara 8.inci olarak "(GSAA) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılmış olmak" da ilave edilmiştir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nedir?

 1- Güvenlik Soruşturması: Formu dolduracak kişinin Arşiv Araştırması haricinde, yıkıcı ve bölücü terör faaliyetlerinde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, diğer ülke vatandaşları ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.

 2- Arşiv Araştırması: Formu dolduracak kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, güvenlik kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Nedir?

1- Formu biçimine uygun, 2 nüsha, hatasız ve eksiksiz doldurulmalıdır. (Formlar dijital ortamda doldurulması gerekmektedir.)

2- Bütün adresler (anne, baba ve kardeşler de dahil) kısaltma kullanmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak ve kapı numarası şeklinde yazılmak suretiyle ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

3- Nüfus Cüzdanı bölümünde (özellikle isimde) kesinlikle kısaltma yapılmamalıdır.

4- Nüfus Cüzdanı Sureti ile ilgili bölüm Nüfus Cüzdanı bilgisi ile aynı olmalıdır.

5- Fotoğraf, formda belirtilen bölüme uygun boyutta kesilip, zımba kullanmadan yapıştırılmalıdır.

6- Hakkınızda verilmiş mahkumiyet veya halen devam eden ceza davası var ise ilgili yer işaretlenip, okunaklı bir karar sureti forma eklenmelidir.

7- İmza ve tarih bölümü, her 2 nüshaya da teker teker yazılmalı ve imzalanmalıdır.

8- Nüfus Cüzdanı Seri Numarasına harfli kısım da (örneğin B01-123456) yazılacaktır.

9- Onay kısmı Personel Daire Başkanlığı tarafından onaylanacaktır.

10- En son çalışılan yerin adresi ve çalışılan unvan açıkça belirtilecek, çalışmaya devam edenler sadece başlayış tarihini yazacak, ayrılış sebebine ise “çalışıyor” yazacaklardır.

11- Kayıtlı olduğu nüfus idaresine; cüzdanın verildiği yer değil, kayıtlı olunan il ve ilçe yazılacaktır.

12- Aile bireylerinin doğum yerleri ve tarihleri eksiksiz yazılacaktır.

13- Askerliğe giriş tarihi hanesine; askerliği tecilli olanlar “TECİLLİ” yazmalı, herhangi bir tarih yazmamalıdır. Terhis olanlar askerliğe giriş ve terhis tarihini belirtmelidir.

14- Nüfus cüzdanında yer alan yerleşim birimi mahalle ise, güvenlik soruşturması formunda mahalle kısmına yazılmalı ve köy kısmı boş bırakılmalı. Eğer yerleşim birimi köy ise, güvenlik soruşturması formunda köy kısmı doldurulmalı ve mahalle kısmı boş bırakılmalıdır. Hem mahalle hem de köy kısmına aynı ifade yazılmamalıdır.

15- Kardeş (reşit olan yani, 18 yaşından büyük) sayısı fazla olduğu olanlar için formun devamı ikinci sayfaya taşmasından ötürü her 2 sayfanın altında 3 satır kadar (Personel Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmak üzere) boşluk bırakmalıdır.

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Nasıl Doldurulmalı? İzleyin...

 

En çok istenen makaleler

 

En çok okunan makaleler

 

 

 

Bu site Yatırıma Uygun Arsa | Arazi | Tarla | Bahçe, Kariyer, Online Oyunlar ve Bahis Tanıtımı, Yeni Elektik Üretim Sistemi Projesi, Geleceğin Projeleri ve Güncel Olaylar hakkında içerikler ve bilgiler paylaşmaktadır.
Designed by @chalilozdemir     DMCA.com Protection Status     Script logo