Facebook @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  Twitter @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  LinkedIn @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  Pinterest @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  Instagram @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com  YouTube @chalilozdemir - http://www.chalilozdemir.com 

 

Bumerang - Yazarkafe
Çevrimiçi : 1
Search Engine


Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Nereden Alınır?

TT:Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Nereden Alınır?

Yeni düzenlemeye göre, kamuya alınacak kişilerde istenen genel şartlara "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılmış olmak" şartı eklendi. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması nedir? Kamu ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili başvuru süreci başladı.

676 sayılı OHAL kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında KHK (Kanun Hükmünde Kararname)'nin 74.üncü maddesi ile, 657 sayılı Kanunun 48.inci maddesinde düzenlenen devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlara 8.inci olarak "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılmış olmak" da eklenmiştir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

 1- Güvenlik Soruşturması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.

 2- Arşiv Araştırması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.

 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMUNUN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

1- Formun, formatına uygun olarak 2 nüsha hatasız, eksiksiz ve silinti, kazıntı yapılmadan doldurulması esastır. (Formların bilgisayarda doldurulması gerekmektedir.)

2- Bütün adresler (anne, baba ve kardeşler de dâhil) kısaltma yapılmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak ve kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz olarak doldurulacaktır.

3- Nüfus Cüzdanı bilgilerinde (özellikle isimlerde) kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır.

4- Nüfus Cüzdanı Sureti ile ilgili bölüm Nüfus Cüzdanı bilgileri ile aynı olacaktır.

5- Fotoğraf, formda belirtilen bölüme uygun boyutta kesilerek, zımbalanmadan yapıştırılacaktır.

6- Hakkınızda verilmiş mahkûmiyet veya halen devam eden ceza davası var ise ilgili yer işaretlenerek, okunaklı bir karar sureti forma eklenecektir.

7- İmza ve tarih bölümleri, her 2 nüshaya da tek tek yazılacak ve imzalanacaktır.

8- Nüfus Cüzdanı Seri No’suna harfli kısım da (örneğin B01-123456) yazılacaktır.

9- Onay kısmı Personel Daire Başkanlığı tarafından onaylanacaktır.

10- En son çalışılan yerin adresi ve çalışılan unvan açıkça belirtilecek, çalışmaya devam edenler sadece başlayış tarihini yazacak, ayrılış sebebine ise “çalışıyor” yazacaklardır.

11- Kayıtlı olduğu nüfus idaresine; cüzdanın verildiği yer değil, kayıtlı olunan il ve ilçe yazılacaktır.

12- Aile bireylerinin doğum yerleri ve tarihleri eksiksiz yazılacaktır.

13- Askerlik başlama tarihi hanesine; askerliği tecilli olanlar “tecilli” yazacak, herhangi bir tarih yazmayacaklardır. Askerliğini yapmış olanlar askerlik başlama ve terhis tarihlerini belirteceklerdir.

14- Nüfus cüzdanında mahalle-köy kısmında yer alan yerleşim birimi mahalle ise güvenlik soruşturması formunun mahalle kısmına yazılacak, köy kısmı boş bırakılacak. Eğer yerleşim birimi köy ise formun köy kısmı doldurulacak mahalle kısmı boş bırakılacaktır. Aynı ifade hem mahalle hem de köy kısmına yazılmayacaktır.

15- Kardeş sayısı (18 yaşından büyük) fazla olduğu için formu ikinci sayfaya taşanlar her iki sayfanın altında 3 satır kadar (Personel Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmak üzere) boşluk bırakacaklardır.

 

 

 

Diğer Yararlı Yazılarımız :

 

En Çok Okunan Yazılarımız :
İsimBoyutTarih
icoguvenlik-sorusturmasi-arsiv-arastirmasi-formu-chalilozdemir.doc

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

40.50 KB06-02-2018 02:44